Prosecutors offices   in Kirov, address, phones, websites, location maps Kirov
   •   Notaries  •  Police offices  •   Police stations  •   Traffic police  •   Prosecutors  •   Courts  •   Bailiffs  •   Prisons, colonies  •   Lawyers  •  


Main

Notary offices
Police offices
Police stations
Traffic police offices
Prosecutors offices
Courts, Judicial plots
Bailiffs
Prisons, colonies
Lawyer consulting

Prosecutors offices: Leninsky district - Novovyatsky district - Oktyabrsky district - Pervomaysky district -
KazanPermIzhevsk


Kirov weather
Weather  in KirovWeather  in Kirov

Prosecutors offices in Kirov


Prosecutors offices:
KIROVSKAYa PROKURATURA po NADZORU za ISPOLNENIEM ZAKONOV na OSOBOREZhIMNYKh OBYEKTAKh   address: 6 1 0 0 3 1, Kirov, str. Vorovskogo, 60 .

KIROVSKAYa PROKURATURA po NADZORU za SOBLYuDENIEM ZAKONOV v ISPRAVITELYNYKh UChREZhDENIYaKh   address: 6 1 0 0 2 0, Kirov, str. Stepana Khalturina, 40 .

KIROVSKAYa TRANSPORTNAYa PROKURATURA   address: 6 1 0 0 0 1, Kirov, str. Gorykogo, 46 . website: http://www.ptproc.ru

PROKURATURA KIROVSKOY OBLASTI   address: 6 1 0 0 0 0, Kirov, str. Volodarskogo, 98 . website: http://www.prokuratura-kirov.ru

PROKURATURA LENINSKOGO RAYONA   address: 6 1 0 0 0 0, Kirov, str. Karla Libknekhta, 88 . website: http://prokuratura-kirov.ru

PROKURATURA NOVOVYaTSKOGO RAYONA   address: 6 1 0 0 0 8, Kirov, MOPRA, 8-a .

PROKURATURA OKTYaBRYSKOGO RAYONA   address: 6 1 0 0 0 5, Kirov, Profsoyuznaya str., 69 .

PROKURATURA PERVOMAYSKOGO RAYONA   address: 6 1 0 0 4 6, Kirov, Moskovskaya str., 103 .

PROKURATURA goroda KIROVA   address: 6 1 0 0 0 0, Kirov, str. Karla Libknekhta, 88 .

VOENNAYa PROKURATURA KIROVSKOGO GARNIZONA   address: 6 1 0 0 0 0, Kirov, Moskovskaya str., 28 . website: http://gvp.gov.ru

_ Prosecutors offices in Kirov, address, phones, websites, location maps
* Используя данный сайт Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных, согласно с действующим законодательством РФ, в частности, ФЗ «О персональных данных».